Законы

Закон України  «Про охорону дитинства»  (витяг)

Стаття 11. Дитина і сім’я Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Кожна дитина має право на проживання…

Читать далее

Конвенція ООН про права дитини

(ратифікована постановою Верховної Ради УРСР від 27 лютого 1991 року) (витяг) Стаття 1. Дитиною є кожна людська істота до досягнення нею 18-річного віку. Стаття 2. Держави-учасниці вживають необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх…


Конституція України від 28 червня 1996 року (витяг)

Стаття 51. Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх…


Кримінальний кодекс України

Кримінальний кодекс України (витяг)

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише…


Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України (витяг)

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо…


Сімейний кодекс України

Сімейний кодекс України (витяг)

Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися…


Закон України «Про освіту» (витяг)

Стаття 56. Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; забезпечувати умови для засвоєння учнями, студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня…


Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило…


Льготы инвалидам

Льготы, гарантии инвалидам с детства и детям-инвалидам

1. Жилищные льготы У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення житлових умов: — матерям,  яким  присвоєно звання «Мати-героїня», багатодітним сім’ям, сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям; Позачергове надання жилих приміщень — дітям-інвалідам, що …